Αναζήτηση στο site μας

21 Μαΐου 2019

 


Unless otherwise noted,
all content copyright
© 2005
Dept. of Electrical Engineering
 

   Χρήσιμα Αρχεία για download

   Αρχεία για σπουδαστές

   Στις σελίδες του τμήματος θα βρείτε πολλά αρχεία για κατέβασμα, τα οποία μπορεί να είναι οδηγίες, θέματα, σημειώσεις και πολλά άλλα. Το κάθε ένα θα βρίσκεται σε σχετική περιοχή (π.χ. εργαστηριακές σημειώσεις στη σελίδα του συγκεκριμένου εργαστηρίου). Σε αυτή τη σελίδα συγκεντρώνουμε μόνο αρχεία γενικού ενδιαφέροντος.

   Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμα αρχεία τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Για να σώσετε τα αρχεία στο σκληρό σας δίσκο, με δεξί κλικ του mouse πάνω στο όνομα του αρχείου, επιλέξτε 'Save target as...' ή 'Αποθήκευση ως...' και επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία στον υπολογιστή σας.


   Αρχεία για καθηγητές

   Τα παρακάτω είναι τα έντυπα σε Microsoft Excel (φόρμες βαθμολογίας) με βάση στα οποία θα συμπληρώνετε την τελική βαθμολογία του μαθήματός σας. Συμπληρώνοντας τη βαθμολογία του σπουδαστή αριθμητικά, θα συμπληρώνονται αυτόματα και τα διπλανά πεδία (βαθμός ολογράφως και τελικό αποτέλεσμα). Σύμφωνα με το συμβούλιο του τμήματος, είναι απαραίτητο οι βαθμολογίες να ανακοινώνονται με αυτές τις φόρμες και όχι χειρόγραφα.

Έντυπο βαθμολογίας θεωρίας
    Compressed ZIP of Microsoft Excel Document
    (5KB, <1min@28800bps)

Έντυπο βαθμολογίας εργαστηρίου
    Compressed ZIP of Microsoft Excel Document
    (4KB, <1min@28800bps)

Φόρμα Ανακοίνωσης
    Compressed ZIP of Microsoft Word Document
    (3KB, <1min@28800bps)

Φόρμα Παρουσιολογίου Εργαστηρίου
    Compressed ZIP of Microsoft Word Document
    (6KB, <1min@28800bps)

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Εκπαιδευτικού
    Adobe Acrobat Document
    (36KB, <1min@28800bps)

Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων Υποψήφιου Εκπ/κού
    Adobe Acrobat Document
    (70KB, <1min@28800bps)


    Εργαλεία

   Για να ανοίξετε τα αρχεία .pdf θα χρειαστείτε τον Adobe Acrobat Reader σε έκδοση 5 ή νεώτερη. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν από την Adobe Systems Inc. και άλλες βιβλιοθήκες προγραμμάτων στο internet. Εκδόσεις του Acrobat Reader υπάρχουν για όλα τα λειτουργικά (Windows, Mac, Linux, OS/2 ακόμα και PalmOS).

© Copyright 2005 . All Rights Reserved.