Αναζήτηση στο site μας

26 Μαΐου 2018

 


Unless otherwise noted,
all content copyright
© 2005
Dept. of Electrical Engineering
 

   Εργαστηριακά μαθήματα - πρόγραμμα 2002

Πολλά από τα μαθήματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας συνοδεύονται από εργαστηριακές ώρες μαθήματος, οι οποίες πραγματοποιούνται στα σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια της σχολής. Τα εργαστήρια είναι τα εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Φυσικής
   Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι
   Τεχνολογίας Κατασκευών
   Λειτουργίας & Χρήσης Η/Υ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Ηλεκτρονικών Ι
   Ηλεκτρικών Μετρήσεων & Μετρολογίας
   Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Ψηφιακών Συστημάτων I
   Ηλεκτρονικών ΙΙ
   Ηλεκτρικών Μηχανών / Μετασχηματιστών
   Προγραμματισμού Η/Υ
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   ΣΑΕ Ι
   Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ
   Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ
   Εξομοίωσης κυκλωμάτων με Η/Υ
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   ΣΑΕ ΙΙ
   Κινητήριων Μηχανών
   Ηλεκτρονικών Ισχύος - Βιομηχανικών Ηλ/νικών
   Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι
   Ηλεκτρονικών Κατασκευών
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ
   Κινητήριων Συστημάτων
   Μικροϋπολογιστών
   Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών - Φωτοτεχνίας
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) ΙΙ
   Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων
   Τεχνολογίας Μετρήσεων
   PLC - Αυτοματισμών

   Τα παραπάνω εργαστήρια αντιστοιχούν σε μαθήματα θεωρίας. Οι θεωρίες έχουν τις δικές τους σελίδες.
 

© Copyright 2005 . All Rights Reserved.