Αναζήτηση στο site μας

21 Μαΐου 2019

 


Unless otherwise noted,
all content copyright
© 2005
Dept. of Electrical Engineering
 

   Πρόγραμμα Σπουδών 2oo2  

   Τα θεωρητικά μαθήματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας διαιρούνται σε οκτώ (8) τυπικά εξάμηνα σπουδών. Η διαίρεση αυτή δεν έχει γίνει τυχαία - τα μαθήματα είναι οργανωμένα με τέτοια σειρά, ώστε όταν ένας σπουδαστής παρακολουθεί ένα μάθημα, έχει ήδη το γνωστικό υπόβαθρο για να έχει τη δυνατότητα να το κατανοήσει. Τα μαθήματα που έχουν συνέχειες (Ι - ΙΙ κλπ.) είναι συνήθως 'αλυσίδες', δηλαδή για να παρακολουθήσει ένας σπουδαστής το μάθημα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το προηγούμενό του. Για λεπτομέρειες δείτε παρακάτω τα Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα μαθήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!:
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μόνο τα υποχρεωτικά μαθήματα. Στη διάρκεια των σπουδών σας, είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσετε επιτυχώς δύο (2) προαιρετικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα ξένων γλωσσών ανάμεσα από τα Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (πέραν του μαθήματος 'Ξένη Γλώσσα - Ορολογία' που είναι υποχρεωτικό). Αυτά θα τα βρείτε στη σελίδα με τα προαιρετικά μαθήματα.

   Τα μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολογίας ανά εξάμηνο σπουδών είναι τα παρακάτω.


1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
Μαθηματικά Ι ΜΓΥ 3 2 0 5 11 7
Φυσική ΜΓΥ 3 1 2 6 12 7
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι ΜΕΥ 3 1 2 6 12 7
Τεχνολογία Κατασκευών ΜΓΥ 0 0 2 2 2 2
Λειτουργία & Χρήση Η/Υ ΜΓΥ 0 0 4 4 4 2
Τεχνολογία Υλικών & Εξαρτημάτων ΜΓΥ 3 0 0 3 9 5

ΣΥΝΟΛΟ

12 4 10 26 50 30

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ 3 2 0 5 11 7
Ηλεκτρονικά Ι ΜΕΥ 2 2 2 6 10 2
Ηλεκτρικές Μετρήσεις ΜΕΥ 2 2 2 6 10 6
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ ΜΕΥ 3 1 2 6 12 7
α) Στοιχεία οικονομίας ή
β) Οικονομοτεχνικά Ανάλυση
ΔΟΝΑ 2 1 0 3 7 4

ΣΥΝΟΛΟ

12 8 6 26 50 30

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
Μαθηματικά ΙΙΙ ΜΓΥ 3 1 0 4 10 6
Ψηφιακά Συστήματα Ι ΜΕΥ 2 2 2 6 10 6
Ηλεκτρονικά ΙΙ ΜΕ 2 2 2 6 10 6
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι - Μετασχηματιστές ΜΕΥ 3 1 2 6 12 7
Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ 2 0 2 4 8 5

ΣΥΝΟΛΟ

12 6 8 26 50 30

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
ΣΑΕ Ι ΜΕΥ 2 2 2 6 10 6
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ ΜΕ 2 2 2 6 10 6
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΜΕ 2 2 2 6 10 6
Εξομοίωση Ηλεκτρικών
& Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με Η/Υ
ΜΕΥ 2 0 1 3 7 4
Μηχανική ΜΓΥ 2 0 0 2 6 4
Ξένη Γλώσσα - Ορολογία ΜΕ 2 0 0 2 6 4

ΣΥΝΟΛΟ

12 6 7 25 49 30

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
ΣΑΕ ΙΙ ΜΕ 2 2 2 6 10 6
Κινητήριες Μηχανές ΜΕΥ 2 0 2 4 8 5
Ηλεκτρονικά Ισχύος - Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά ΜΕ 2 2 2 6 10 6
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΜΕΥ 3 1 2 6 12 7
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Κατασκευές ΜΕΥ 0 0 3 3 3 2
α) Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
β) Διοίκηση Έργων
ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 4

ΣΥΝΟΛΟ

11 5 11 27 49 30

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ ΜΕ 2 1 2 5 9 5
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι ΜΕΥ 2 2 0 4 8 5
Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα ΜΕ 2 1 2 5 9 5
Μικροϋπολογιστές ΜΕ 2 1 2 5 9 5
Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας ΔΟΝΑ 3 0 0 3 9 5
Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές - Φωτοτεχνία ΜΕ 2 0 2 4 8 5

ΣΥΝΟΛΟ

13 5 8 26 52 30

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ ΜΕ 2 2 2 6 10 6
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων ΜΕ 2 0 2 4 8 5
α) Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική ή
β) Προστασία Περιβάλλοντος
ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 4
Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας ΜΕΥ 2 1 0 3 7 4
Τεχνολογία Μετρήσεων ΜΕ 2 1 2 5 9 5
PLC - Αυτοματισμοί ΜΕ 2 2 2 6 10 6

ΣΥΝΟΛΟ

12 6 8 26 50 30

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΚΑΤ ΩΡΕΣ    
    Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ ΔΜ
Πρακτική Άσκηση   0 0 0 0 20 10
Πτυχιακή Εργασία   0 0 4 4 30 20

ΣΥΝΟΛΟ

0 0 4 4 50 30

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΜΓΥ Μαθήματα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ Μαθήματα Ειδικότητας
ΔΟΝΑ Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας,
Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών
Θ Θεωρία
ΑΠ Ασκήσεις Πράξης
Ε Εργαστήριο
ΣΥΝ Σύνολο
ΦΕ Φόρτος Εργασίας
ΔΜ Διδακτικές Μονάδες

 

   Τα εργαστήρια έχουν για τη δική σας ενημέρωση τις δικές τους σελίδες. Επισκεφθείτε τις για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο αντικέιμενο του κάθε εργαστηρίου.

© Copyright 2005 . All Rights Reserved.