Αναζήτηση στο site μας

23 Ιανουαρίου 2019

 


Unless otherwise noted,
all content copyright
© 2005
Dept. of Electrical Engineering
 

Bιογραφικό σημείωμα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΒΟΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
svloliotis@teihal.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

Ph.D. Πανεπιστήμιο Πάτρας,
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Νοέμβριος 1990.
Τίτλος Διατριβής: Παράλληλοι Αλγόριθμοι Σχεδιασμού Τροχιάς Ρομποτικών Βραχιόνων και Αποσύζευξη μη Γραμμικών Συστημάτων
Επιβλέπoντες καθηγητές: Δρ. Μ. Α. Χριστοδούλου και Δρ. Σ. Θεοδωρίδης

M.Sc. Syracuse University, ΝΥ, USA,
Electrical & Computer Engineering Dept., Μάιος 1989.

Πτυχίο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Δεκέμβριος 1985.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Phi Beta Delta (Τιμητική Ακαδημαϊκή Ένωση)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Φεβ. 2002 – Απρ. 2003: Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Χαλκίδας. Διδασκαλία μαθημάτων: Ψηφιακά Συστήματα Ι και ΙΙ, Εξομοίωση Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ.
Σεπτ. 1999 – Φεβ. 2002: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Χαλκίδας. Διδασκαλία μαθημάτων: Ψηφιακά Συστήματα, Τεχνολογία Μετρήσεων, Μικρουπολογιστές, Δίκτυα Η/Υ, Ρομποτική.
Οκτ. 1996 - Ιουλ. 1999: Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Χαλκίδας. Διδασκαλία μαθημάτων: Ψηφιακά Συστήματα, Τεχνολογία Μετρήσεων.
Οκτ. 1994 - Ιουλ. 1996: Έκτακτος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Χαλκίδας. Διδασκαλία μαθημάτων: Ψηφιακά Συστήματα, Τεχνολογία Μετρήσεων, Δίκτυα Η/Υ.
Οκτ. 1995 - Ιουλ. 1996: Έκτακτος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Πειραιά. Διδασκαλία μαθήματος: Ρομποτική.
Οκτ. 1992 - Ιουλ. 1995: Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Πειραιά. Διδασκαλία μαθήματος: Ρομποτική.
Σεπτ. 1990 – Ιουλ. 1993: Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδασκαλία μαθήματος: Ρομποτική.
Σεπτ. 1985 - Νοε. 1990: Μεταπτυχιακός Διδακτικός Βοηθός στο τμήμα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας. Ανάπτυξη και διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων και εργαστηριακών μαθημάτων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιαν. 1994 - σήμερα: Έρευνα ως Επιστημονικός Συνεργάτης και ως μέλος Ε.Π. στο ΤΕΙ Χαλκίδας σε θέματα εφαρμογών τηλεματικής, πολυμεσικών δικτύων, εικονικής αίθουσας διδασκαλίας, αισθητήρων, μαγνητικών υλικών.
Φεβ. 1988 - Μαι. 1989: Μεταπτυχιακός Ερευνητικός Βοηθός στο τμήμα Electrical & Computer Engineering του πανεπιστημίου του Syracuse, NY, ΗΠΑ. Συμμετοχή στα ερευνητικά έργα VLSI design of an Adder Subtractor with Testing Features και Embeding timing optimization features in VLSI design.
Σεπτ. 1985 - Φεβ. 1988 και Μια. 1989 – Νοε. 1990: Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων και τεχνικών ρομποτικών βραχιόνων, κινηματικές εξισώσεις και σχεδιασμό τροχιάς, έλεγχο ρομποτικών βραχιόνων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτ. 2003 - σήμερα: Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Χαλκίδας.
Σεπτ. 2000 - Σεπτ. 2002: Προϊστάμενος στο τμήμα Αυτοματισμού, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Χαλκίδας.
Νοε. 1985 - σήμερα: Ελεύθερος Επαγγελματίας Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Πρόσκληση 10 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 2002.
Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος Δημιουργία Αναβάθμιση Εσωτερικού Δικτύου Ιδρύματος ΤΕΙ Χαλκίδας, Πρόσκληση 7 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 2002.
Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεεκπαίδευσης Ιδρύματος ΤΕΙ Χαλκίδας, Πρόσκληση 7 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 2002.
Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος Εξοπλισμός Εργαστηρίου Πληροφορικής Ιδρύματος ΤΕΙ Χαλκίδας, Πρόσκληση 7 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 2002.
Επιστημονικός Υπεύθυνος των ακόλουθων προγραμμάτων Leonardo Da Vinci: α) ECONET (E/97/1/2/166/PI/I.1.1.b/FPC), Επικεφαλής εταίρος ASAJA, Spain, 1998–9, β) INTERFOC (F/97/2/614/II.1.1.a/FPC), Επικεφαλής εταίρος CAFOC Auvergne, France, 1998-9, γ) INTEGRAL CARE SYSTEMS (NL/97/1/34013/PI/I.1.1.a), Επικεφαλής εταίρος ENVIRO-NET, Netherlands, 1997-9, δ) LANGUAGES IN THE TOOLBOX (B/97/1/11021/PI/III/1a/FPC), Επικεφαλής εταίρος University of Mons-Hainaut, Belgium, 1997-9, ε) DEVELOPMENT FOR FAMILY SMEs (E/97/2/1055/PI/II.1.b./GPC), Επικεφαλής εταίρος AREA NETWORKS S.L., 1997-9, στ) TRAINING IN STATISTICS AND STATISTICAL APPLICATIONS FOR NURSES AND HEATLH CARE PROFESSIONALS (UK/97/2/00547/PI/II.1.1.b/FPC), Επικεφαλής εταίρος University of Hull, U.K., Δεκ. 1997 – Σεπτ. 1999.
Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος “ΥΠΕΡΙΩΝ Τηλεματικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Προώθησης Ενεργειών Κατάρτισης”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (DG V) στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT, Επικεφαλής εταίρος Ε.Μ.Π., Μαρτ. 96 - Δεκ. 97
Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. για το έργο “GEOMED” Geograpfical Madiation Systems, Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε οπό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (DG XIII) στα πλαίσια του Telematics Applications Programme, Ιαν. 96 - Ιουν. 98
Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου ‘Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ’, H/W εξοπλισμός, Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων INGRES, Χρήση της Τράπεζας πληροφοριών ‘ΝΟΜΟΣ’. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Telematics Applications Programme, Σεπτ. 1994 - Σεπτ. 1995.
Project Manager της Ελληνικής ομάδας εργασίας στο πρόγραμμα TNA-IDA Inevestment Study (Ref. 71.07.01/2). Ανάλυση κόστους - απόδοσης του προγράμματος Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταξύ φορέων Διοίκησης-Ανταλλαγή Δεδομένων μεταξύ φορέων Διοίκησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (DG III/B/5). Τα μέλη του consortsium ήταν: Ernst &Young (UK),Telindus (Belgium), Fischer & Lorenz (Denmark), Silogia (France), Detecon (Germany), Ernst & Young (Ireland), Olivetti(Italy), Ambrasoft (Luxembourg), Moret Ernst & Young (Netherlands), Patrex (Spain)), Tecova Portugal System Conservation Hellas Ltd (Greece). Ιαν. 1994 - Νοε.1994

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

[1] S. Voliotis, A. Hristoforou and G. Christodoulou, “On the Dependence of Magneto-elastic Properties of Amorphous Ribbons on Induced Stresses by Polishing and Chemical Etching”, Sensors and Actuators: A, vol.106, p.137-141, 2003.
[2] Th. Zahariadis, K. Pramataris, S. Voliotis, N. Zervos, “Digital Signal Processing on a fully programmable platform”, in Proceedings of 5th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video/ Image Processing and Multimedia Communications, Zagreb, Croatia, p.257-264, Jun. 2003
[3] Th. Zahariadis and S. Voliotis, “New Trends in Distance Learning Utilizing Next Generation Multimedia Networks”, Education and Information Technologies Journal, vol. 8:1, p.67-81, 2003.
[4] Th. Zahariadis and S. Voliotis, “A Multimedia Tele-Teaching Application”, to appear in Proceedings of IWSSIP’02, Manchester, UK, p.55-58, Nov. 2002.
[5] Th. Zahariadis and S. Voliotis, “Networking Multimedia Classroom Initiative”, in Proceedings of 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video/ Image Processing and Multimedia Communications, pp. 35-38, Zadar, Croatia, Jun. 2002.
[6] S.D.Voliotis and Ε. Sivilia, Software applications for construction enterprises- Technology innovation in the construction sector, στο βιβλίο «New technologies and present day management of constructions», ISBN 973-686-097-3 , εκδόσεις STE s.a.s., 2000.
[7] S. D. Voliotis, “ODL Applications in the developing Greek Market”, in Proceedings of Int. Conf. Implementierung von online Lernprozessen im Betrieb, Nurnberg, 1998.
[8] Μ. Ισκαλατιάν, Ι. Παπασημάκης, Σ. Βολιώτης, “Ανάλυση Κόστους Απόδοσης Διευρωπαϊκών Δικτύων και Ανταλλαγή Δεδομένων μεταξύ Φορέων Διοίκησης”, στα πρακτικά του Συνεδρίου Η Κοινωνία των Πληροφοριών - 1ο Συνέδριο Πληροφορικής Τ.Ε.Ε., σελ. 50 - 55, Αθήνα, Δεκ. 1995
[9] S. D. Voliotis and M. A. Christodoulou, “Input Output decoupling of nonlinear Systems via a General class of Dynamic Compensation”, International Journal of System Science, pp.873 – 886, 1993.
[10] S. D. Voliotis, “Orientation Planning in Continuous Path Applications for Wrist Partitioned Manipulators”, IEE - part D Control Theory and Applications, pp. 495 - 502, 1992
[11] S. D. Voliotis and M. A. Christodoulou, “Continuous Path Planning via a Non-inverting Parallel Algorithm”, Robotica, vol.10, pp.205-216 ,1992.
[12] S. D. Voliotis and M. A. Christodoulou, “Parallel algorithms for Path tracking of Two Robot Arms via a Non-inverting Method”, Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol.5, pp.105-127, 1992.
[13] S. D. Voliotis, P. Pantelopoulos and P. Pylarinos, “Position, Velocity and Acceleration Planning in Robotics Continuous Path Applications”, in Proceedings of IMACS-MCTS Symposium, Lille, France, 1991.
[14] S. D. Voliotis and M. A. Christodoulou, “Simplified Algorithms for Decoupling on Nonlinear Systems via Dynamic Compensator”, International Journal of System Science, vol.22, no.8, pp.1439-1448, 1991.
[15] Σ. Βολιώτης, ‘’Παράλληλοι Αλγόριθμοι Σχεδιασμού Τροχιάς Ρομποτικών Βραχιόνων και Αποσύζευξης Μη-Γραμμικών Συστημάτων’’, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Νοέμβριος 1990.
[16] S. D. Voliotis, G. I. Panopoulos and M. A. Christodoulou, “Coordinated Path Tracking by Two Robot Arms with a Noninverting Algorithms Based on the Simplex Method”, IEE - part D Control Theory and Applications, pp.390-396, 1990.
[17] S. D. Voliotis and M. A. Christodoulou, “Simplified Algorithms for Decoupling on Nonlinear Systems via Dynamic Compensators”, in Proceedings of IEEE /ACM 1989 American Control Conference, USA, Jun.1989.
[18] S. D. Voliotis and M. A. Christodoulou, “Parallel Algorithms for Two Robot Arms via a Noniverting Method”, in Proceedings of IEEE 1988 Int. Conf on Sys .Man. & Cybernetics, Beijing and Senyang, China, Aug.1988.
[19] Σ. Δ. Βολιώτης και Μ. Α. Χριστοδούλου, “Αποσύζευξη Μη-Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου με χρήση Δυναμικού Αντισταθμιστή”, στα πρακτικά του Σχολείου Μη-Γραμμικών Συστημάτων, Πάτρα, Ιουλ. 1987.
[20] S. D. Voliotis and M. A. Christodoulou, ‘’Coordianated Control of Two Robot Arms with a Non-inverting Algorithm’’, in Proceedings of Int. Conf. on Linear Algebra and Applications, Valencia, Spain, Sept.1987.
[21] M. A. Christoulou and S. D. Voliotis, ‘’Path Tracking with a Non-Inverting Algorithm in Robot Manipulators’’, in Proceedings of MECO’86, Taormina, Italy, pp. 256-258, 1986.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου ΤΕΕ «Η Κοινωνία της Πληροφορίας»
Κριτής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ICC-2002
Κριτής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 9th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP’02)
Guest Editor στην Ειδική Έκδοση Multimedia Home Telecommunications Systems

© Copyright 2001 . All Rights Reserved.